Nadácia Just Slovensko
Nadácia Just Slovensko

IMG 7115

Pri príležitosti 30. výročia založenia spoločností JUST SLOVENSKO a JUST CS sa v marci tohto roku konal ples v Paláci Žofín v Prahe, kde sa stretli poradcovia a zamestnanci oboch firiem, priatelia a obchodní partneri.

Za pomoci predaja tombolových lístkov na tejto krásnej akcii sa podarilo vyzbierať 2.728 € pre našu nadáciu a rovnaká suma putovala do Nadace JUST CS.

Rovným dielom bola suma pre slovenskú nadáciu rozdelená do 2 rodín: 1.364 € poslúžilo na zakúpenie špeciálneho kočiara pre Adamka Uličného a rovnaká suma bola poskytnutá do rodiny Petra Hlavoňa, na zakúpenie zdravotníckych pomôcok pre jeho domáce ošetrovanie.

Za každé Euro získané z tejto ďakujeme.

Fotka So šekom

Hlavoňovci