Nadácia Just Slovensko
Nadácia Just Slovensko

Víziou zakladateľov je do tohto nového projektu pritiahnuť a aktívne zapojiť predovšetkým širokú rodinu svojich poradcov, pretože si uvedomujú a sú presvedčení o tom, že symbol nadácie – srdce v otvorenej dlani, charakterizuje rovnako aj ich zmýšľanie od okamihu rozhodnutia spolupracovať s JUSTom a cez produkty JUST a Nahrin pomáhať ľuďom.

Nadácia JUST SLOVENSKO bude podporovať jednotlivcov, či skupiny osôb v ťažkých životných a sociálnych situáciách, ale rovnako aj spoločnosti a organizácie zameriavajúce sa na starostlivosť o ľudí odkázaných na pomoc. Nie formou priamych finančných darov, ale refundáciou nákladov reálne viazaných na konkrétnu pomoc. Okrajovo sa tiež budeme snažiť podporiť projekty smerované k ochrane životného prostredia, zachovania prírodných hodnôt, podporu vedy, vzdelávania,

A aké bude naše poslanie? Srdce v otvorenej dlani – pomocou príspevkov sa budeme snažiť vyčariť u čo najviac žiadateľov, aspoň malý úsmev na ich tvári a pomôcť im v ťažkých chvíľach, kedy im osud nerozdal tie najideálnejšie karty. Je to predsa srdce, ktoré rozdáva; ruky už len dávajú…

Chcete sa aj vy podieľať na pomoci pre iných? Informácie ohľadom poskytnutia pomoci nájdete tu.