Nadácia Just Slovensko
Nadácia Just Slovensko

Žiadosť o poskytnutie nadačného príspevku 2024

Polia označné hviezdičkou* sú povinné.

  1. Informácie o žiadateľovi

   
   
   

  2. Informácie k žiadosti

  Uveďte prosím stručný popis situácie žiadateľa/odôvodnenie žiadosti/prípadné poznámky

   

  3. Finančné zabezpečenie

  Uveďte prosím ostatné zdroje financovania predmetu vašej žiadosti (t.j. podané žiadosti v iných nadáciách a fondoch, prípadne žiadosti podané na ÚPSVaR, Sociálnu poisťovňu....)

  Stlačením tlačidla "+" pridáte ďalší riadok

   
  4. Čestné vyhlásenie

  Odoslaním formulára vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a poskytnuté dobrovoľne. Ďalej vyhlasujem, že som uviedol/a všetky informácie potrebné pre posúdenie žiadosti.

   
  Prílohy

  V prípade, že dôvodom žiadosti sú zdravotné problémy, prosíme o priloženie príloh.

  Aktuálna lekárska správa:

  Fotokópia preukazu ZŤP:

  Ďalšie prílohy:  Maximálna veľkosť každej prílohy: 5 MB

   
   

  V prípade, že sa vám nedarí odoslať formulár elektronicky, je možné si ho vytlačiť a zaslať ho poštou na adresu Nadácie JUST SLOVENSKO.

  Stiahnuť formulár na tlač