Nadácia Just Slovensko
Nadácia Just Slovensko

Fotka Z Odovzdávania Daru Z Nahrinu

Chceme sa zo srdca poďakovať našim priateľom zo Švajčiarska – spoločnosti Nahrin AG, ktorá v zastúpení Danijela Cekica odovzdala v máji v Tatrách Nadácii JUST SLOVENSKO a Nadaci JUST CS dar vo výške 5.OOO €.

Ďakujeme a veríme, že dobro sa dobrom oplatí 😉

Na fotke môžete vidieť (zľava):
Milan Adamec – správca Nadácie JUST SLOVENSKO / konateľ spoločnosti JUST SLOVENSKO
Pavel Bumbala – predseda správnej rady Nadácie JUST SLOVENSKO / konateľ spoločnosti JUST SLOVENSKO
Danijel Cekic – člen predstavenstva spoločnosti Nahrin AG
Madlene von Rotz – riaditeľka exportu spoločnosti Nahrin AG
Ľubomír Slovák – výkonný riaditeľ spoločnosti JUST SLOVENSKO
Jiří Lízálek ml. – riaditeľ spoločnosti JUST CS / spolumajiteľ spoločnosti JUST SLOVENSKO
Jiří Lízálek st. – predseda správnej rady Nadace JUST CS / konateľ spoločnosti JUST CS