Nadácia Just Slovensko
Nadácia Just Slovensko

Fotka Alex A Skenar

Čo je SKENAR terapia?
Alternatívna liečba zameraná predovšetkým na normalizáciu narušených funkcií organizmu a jej hlavnou úlohou je zabezpečiť harmóniu v organizme a stimulovať jeho obranné schopnosti. SKENAR pracuje technikou impulzu, ktorý sa neustále mení podľa odpovedí tela na predchádzajúci impulz. K modifikácii signálu dochádza do toho momentu, kým nie je v tkanive dosiahnutý optimálny uzdravovací stav.

Takáto terapia bola odporučená aj takmer 3 ročnému Alexkovi. Preto jeho rodičia podali žiadosť o príspevok a my sme radi, že sme im mohli poskytnúť financie na jeho zakúpenie.

Alexkovi prajeme veľa úspechov v terapii a rodičom ďakujeme za fotku, ktorú nám poslali a dali súhlas na jej zverejnenie.