Nadácia Just Slovensko
Nadácia Just Slovensko

Srdiečka Malé

V mesiaci marec sme za pomoci spoločnosti JUST SLOVENSKO, jej poradcov a darcov na transparentný účet, vyzbierali 17 770 € určených na vyhlásenú zbierku “Pomoc ľuďom z Ukrajiny”.

Rozhodli sme sa, že tieto financie rozdelíme medzi viaceré organizácie, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou, nachádzajúcim azyl tu u nás, na Slovensku:

5 000 € – Občianske združenie MAGNA
5 000 € – Slovenský červený kríž, územný spolok Žilina
5 000 € – Slovenská katolícka charita
1 000 € – Komunitné centrum Martin, pod záštitou OZ Matka a dieťa Turca
835,84 € – preplatenie nákupu liekov pre Komunitné centrum “Ukrajinci v Belej-Duliciach”

Zvyšná čiastka v hodnote 934,16 € je pripravená na potrebnú pomoc. Informácie o ich použití nájdete určite aj tu.