Nadácia Just Slovensko
Nadácia Just Slovensko

Image 67206145

Janka má 42 rokov a dlhé roky bojuje s chorobou Skleróza multiplex. Jej zdravotný stav si vyžaduje pravidelné a cielené rehabilitácie. Naša nadácia jej prispela na jedny z nich.

Do mailu nám prišli tieto milé riadky:

“Dobrý deň.

Chcela  by som sa z celého srdca poďakovať Vašej nadácii  a ľuďom, ktorí ju spravujú. Veľmi si vážim vašu priazeň a pomoc. Finančný príspevok som využila naplno. Dali ste mi obrovský dar a podporu, v napredovaní v mojom živote. Preto Vám v prílohe posielam pár fotiek z cvičenia. Som veľmi spokojná a verím, že sa mi to čoskoro podarí zopakovať. V centre Svetielko, kde som cvičila, je team úžasných ľudí, preto sa práve sem budem vracať.”