Nadácia Just Slovensko
Nadácia Just Slovensko

Fotka Just Plachty 2

Sme veľmi radi, že vďaka nášmu príspevku mohol domov sociálnych služieb Tulipán, so sídlom v Považskom Podhradí, dať ušiť plachty na mieru pre svojich seniorov.

Pani riaditeľke Bc. Andrei Lipkovej ďakujeme za fotky a klientom tohto zariadenia želáme spokojné dni a pevné zdravie.