Nadácia Just Slovensko
Nadácia Just Slovensko

Začnime slovami piesne legendárneho Mira Žbirku: „Óó život nie je fér, čítam z tvojich pier. Óó život nehrá fér, aj tak stále ver…“
Podobne to vnímame aj my. Za tie roky pôsobenia prišlo k nám do JUSTu nespočetne veľa žiadostí o pomoc. Život nie vždy hrá fér a osud je nepredvídateľný. A keďže sme v JUSTe jedna veľká rodina, ktorú historicky spája aj odhodlanie pomáhať druhým, smerovali sme finančné príspevky na regionálnej úrovni tam, kde sme ju považovali za najviac potrebnú. Za posledných 8 rokov spoločnosť JUST SLOVENSKO venovala vyše 70.000 € na cielenú podporu v oblasti zdravotníctva, športu, kultúry a vzdelávania. V majiteľoch však stále rezonovala myšlienka, ako túto činnosť povýšiť a previesť z formy bežného, regionálne zameraného sponzoringu, na konceptuálnejšiu, prehľadnejšiu a transparentnejšiu pomoc. Podľa vzoru Nadace JUST CS prišiel nápad založiť vlastnú nadáciu a rozšíriť tak cielenú podporu na územie celého Slovenska. A práve na základe toho, vznikla Nadácia JUST SLOVENSKO.

Víziou zakladateľov (rodín pánov Lízálka, Beníška, Bumbalu, Procházku a Adamca), je do tohto nového projektu pritiahnuť a aktívne zapojiť predovšetkým širokú rodinu vás, našich poradcov. Uvedomujeme si a sme presvedčení o tom, že symbol nadácie – srdce na dlani, charakterizuje rovnako aj vaše zmýšľanie pomáhať.

Nadácia JUST SLOVENSKO bude i naďalej podporovať jednotlivcov, či skupiny osôb v ťažkých životných a sociálnych situáciách, ale rovnako aj spoločnosti a organizácie zameriavajúce sa na starostlivosť o ľudí odkázaných na pomoc. Nie formou priamych finančných darov, ale refundáciou nákladov reálne viazaných na konkrétne zdravotné pomôcky, liečenia, rehabilitácie… Okrajovo sa tiež budeme snažiť podporiť projekty smerované k ochrane životného prostredia, zachovania prírodných hodnôt, podporu vedy, vzdelávania, športu a telovýchovy.

 

 

Členovia Nadácie JUST SLOVENSKO

Milan Adamec

Správca nadácie – Mgr. Milan Adamec

Pán Adamec je od roku 1995 jedným zo spoločníkov a členov vedenia JUST SLOVENSKO. Predurčený na túto funkciu najmä pre svoje veľké srdce, vždy ochotné pomáhať, ale aj pre široký rozhľad.

V nadácii bude pôsobiť ako štatutárny orgán, ktorý riadi jej činnosti a koná v jej mene.

Lamoš 1

Revízor nadácie – Ing. Ivan Lamoš

Pán Lamoš má dlhoročné skúsenosti s prácou v bankovom sektore a široké právne a ekonomické povedomie. Práve tieto predpoklady ho predurčujú na kvalifikované a zodpovedné plnenie si úloh vyplývajúcich z jeho funkcie.

Revízor je kontrolným orgánom nadácie. Nahliada do všetkých dokladov a záznamov a kontroluje, či sú v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade s nadačnou listinou a platnými záväznými právnymi predpismi.

Správna Rada Výrez Zo Stromu

Správna rada nadácie

Ing. Pavel Bumbala – predseda správnej rady. Zakladateľ JUSTu na Slovensku. Je jedným zo spoločníkov a vo vedení je 30 rokov.

Ing. arch. Pavla Vutas Bumbalová – v správnej rade zastupuje spoločníkov. Je súčasťou marketingového oddelenia spoločnosti JUST SLOVENSKO s. r. o.

Vendula Severinová – v nadácii zastupuje českých spoločníkov.

Ing. Jana Trnovcová – zástupca z radu organizátorov spoločnosti. Neoddeliteľná súčasť JUSTu už od roku 1995. Prednášateľka.

Mgr. Melánia Kudolániová – zástupca z radu organizátorov spoločnosti, rovnako prednášateľka, súčasť rodiny JUSTu od roku 2012.

Michal Modena – zástupca zamestnancov, držiteľ Jánskeho plakety.

Správna rada je najvyšším orgánom nadácie. Z mnohých kompetencií je najdôležitejšia tá, že rozhoduje a schvaľuje poskytovanie nadačných príspevkov a ich výšku.