Nadácia Just Slovensko
Nadácia Just Slovensko

Foto 6

Opäť sa s vami chceme podeliť o slová vďaky od maminky 6-ročného Martinka.

Ešte v minulom roku sme mu prispeli na rehabilitačný pobyt.

Pani Ivana nám poslala nasledovné riadky spolu s fotkami:

“Vážení správcovia nadácie JUST,
v prvom rade sa Vám chceme z celého srdca poďakovať  za poskytnutú pomoc formou týždenného rehabilitačného pobytu v centre Voľa žiť,  pre nášho syna bojovníka Martinka.
Martinko vďaka vašej pomoci absolvoval 5 dňový pobyt s množstvom terapií. Jednalo sa o koncept, ktorý akceptuje náladu a vek dieťaťa a dáva terapeutovi priestor posúdiť, čo dieťa dokáže urobiť samé, čo dokáže s pomocou a čo nedokáže vôbec. Na základe tejto analýzy dokáže terapeut vyhodnotiť, čo bráni v ďalšom napredovaní dieťaťa a tak určiť liečebný plán a cieľ. V rámci terapie sa snaží o čo najväčšiu aktívnosť , individuálnosť v závislosti od veku a schopností daného dieťaťa. Využíva hravý prístup a snaží sa dieťaťu ukázať, že aj napriek postihnutiu môže byť bossom – tým, ktorý má právo výberu, je schopný ovplyvňovať prostredie okolo seba, môže mať detstvo v pravom slova zmysle, ale aj úspech.
Veľmi si túto pomoc vážime a veríme, že sa môžeme vytrvalým cvičením priblížiť k nášmu vysnívanému cieľu a pokrokom u nášho bojovníka.

S veľkou vďakou, úctou  a pozdravom
Martinkova rodina.”

Ďakujeme a Martinkovi prajeme veľa úspechov v napredovaní.

Foto 4

Foto 1