Nadácia Just Slovensko
Nadácia Just Slovensko

Ďakovný List

“Milá fnadácia JUST Slovensko a ľudia, ktorí stojíte za touto spoločnosťou a podieľali ste sa na rozhodovaní o pridelení pomoci pre našho syna Tomáš Klimo. Chceli by sme sa Vám v mene nášho syna z najúprimnejšieho srdca poďakovať za váš finančný dar.

Za darovanú sumu sme dopriali nášmu synovi rehabilitačný pobyt a taktiež reflexné masáže.

Pobyt v spomínanom zariadení nášho syna posunul nielen v motorickej oblasti, ale

aj v mentálnom napredovaní.

Veríme, že Vaše dobro smerované k nášmu Tomáškovi sa Vám viacnásobne vráti.

Na záver by som sa chcela ešte raz poďakovať aj za nás rodičov , dali ste nám možnosť dopriať synovi, to čo by sme mu inak nemohli dať. Dali ste nám nielen financie, ale predovšetkým nádej a radosť, že práve osud našich – inak obdarených detí Vám nie je ľahostajný.

 

V prílohe tohto mailu Vám zasielam faktúru, ďakovný list.

 

S pozdravom

 

rodina Klimová”